Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Giảm giá trị công trình xây lắp

    Chào bạn. Đơn vị mình cũng gặp vào tình huống như đơn vị bạn. và Minh cũng hởi tư vấn của cán bộ thuế và được tư vấn vẫn xuất hoá đơn giảm bình thường và gi do giam do quyết toán số .. ngày... và khi kê khai thue bàn điều chỉnh giảm là ok. Chúc thành công.