Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Phản biện về “Phương pháp tính trực tiếp trên thuế GTGT” trên 1 số diễn đàn kế toán:

    Ðề: Phản biện về “Phương pháp tính trực tiếp trên thuế GTGT” trên 1 số diễn đàn kế toán: DN A vẫn nộp thuế GTGT đầu ra sau khi đã khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào. DN C mua hàng của DN B thì chỉ nhận được hoá đơn bán hàng thông thường và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.