Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Thảo luận về cách tính thuế TNCN phải nộp trong tháng

    Bên tui vẫn tính nếu lương tháng 2/2009 mà chi trả vào đầu tháng 3/2009 thì nó sẽ được tính vào tờ khai tháng 3/2009 kê khai nộp vào tháng 4/2009:015: