Kết quả tìm kiếm

 1. Y

  Quyết toán thuế TNDN 2009: Phụ lục 03-4H/TNDN để kê khai thuế được giảm như thế nào???

  Tớ thì làm theo cách này:cứ ghi vào cả 3.5 và 3.7 30% số thuế TNDN được miễn giảm cho phần mềm khỏi báo lỗi,rồi in tờ khai quyết toán ra.Sau đó,quay lại xoá 30%số thuế được miễn giảm ở 3.5 đi,rồi in nguyên cái phụ lục này là được mà
 2. Y

  TK113 và 3331 đều dư

  không ai giúp mình à, giúp mình với mọi người
 3. Y

  TK113 và 3331 đều dư

 4. Y

  Chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập cá nhân - news

  uh, mình nhầm.đó là chỉ tiêu 10,mọi người giúp mình trường hợp này là 1 hay 0 vậy.
 5. Y

  Chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập cá nhân - news

  mình đang làm tờ khai TNCN theo quý.công ty mình chỉ có 1 người lương trên 4tr,lương 5.5tr và được giảm trừ gia cảnh một đứa con là 1.6tr.tức là người này không phải nộp thuế TNCN nữa,vậy mình điền vào chỉ tiêu 11"tổng số lao động được khấu trừ thuế trong kì là 1 hay 0".mình đọc hướng dẫn của...
 6. Y

  tiền ăn giữa ca

  Mình chỉ muốn hỏi là không quy định trong hợp đồng lao động, không có hoá đơn chứng từ thì có được tính vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế TNDN không?
 7. Y

  tiền ăn giữa ca