Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Thi tuyển công chức thuế!

    Nhà mình ai còn thức post dùm cái đáp án tiếng Anh lên với nhé. Không hiểu sao cái mọi người post ở mấy trang trước mình hok down được. Híc. Tiếng Anh dốt đặc, hi vọng mai lại trùng :D Phòng tớ hôm nay lúc đầu hok nhận tiền, lúc sau lại nhận. Nói chung môn đầu hok làm được, bịa lung tung phèng...
  2. M

    Thi tuyển công chức thuế!

    Nhà mình ai còn thức post dùm cái đáp án tiếng Anh lên với nhé. Không hiểu sao cái mọi người post ở mấy trang trước mình hok down được. Híc. Tiếng Anh dốt đặc, hi vọng mai lại trùng :D