Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Lương trong kế toán xây dựng

    Mình làm kế toán trong lĩnh vực xây dựng. Cũng như các bạn mình đang bị đang rất khó trong việc chi tiền lương của nhân công trong tình hình hiện nay. Vì công nhân của mình cũng không ổn định. Nếu làm hợp đồng trên 3 tháng thì phải nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân, nếu làm hợp đồng dưới 3 tháng...