Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Thủ tục thanh lý TSCĐ

    em muốn thanh lý cái máy vi tính của cơ quan đã hỏng, không dùng được nữa.cho em xin mẫu biên bản thanh lý với. mà em cần làm những thủ tục gì vậy?