Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Tài liệu: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

    Cong ty mình mở chi nhánh tại Cần thơ.Vì công ty mình có vôn đầu tư nước ngoài nên sở kế hoạch đấu tư cần có Báo Cáo năng lực tài chính,nhưng mình không có mẫu.Làm ơn cho mình xin mẫu với.Cám ơn nhiều.