Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Hỏi về các loại thuế liên quan đến đất đai ?

    phải nộp thuế sử dụng đất - tiền đền bù giải toả và lệ phí trước bạ (0.5% giá trị đất)