Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Tìm kiếm theo mã hồ sơ, hay nhập mới cũng như sửa chữa, cập nhật dữ liệu cá nhân

  File đính kèm dùng để quản lý bệnh nhân của 1 bệnh viên chuyên ngành 1./ Tìm kiếm: Ta nhập 3 ký tự vô TextBox để macro liệt kê danh sách mã HS đã có trong BV trên ListBox 2./ Nếu không tìm thấy trong ListBox thì ta tiến hành nhập mới 3./ Nếu cần cập nhật hay sửa thông tin của 1 HS có mã trên...
 2. S

  Tạo bảng tổng hợp báo cáo hàng ngày

  Sau 1 tháng bạn đăng bi mà không ai trả lời: Bạn nên xem lại bài viết của mình; Mình sẽ cố thử gợi ý bạn những điểm sau: Bạn có 3 file, ta nên thảo luận & coi chúng như 3 trang tính của 1 file có tên tương ứng với tên file của bạn; Trước tiên nói về trang 'KQua'; Nó có các trường MA_KHANG: Ở...
 3. S

  Cách thức bẫy lỗi trong VBA với hàm Erl()

  Thêm 1 ví dụ nữa các bạn có thể tham khảo: Sub ViDuLoiVoiDongLenhDanhSo() Dim dblNum As Double, dblRnd As Double 1 On Error GoTo Loi_CT Randomize 2 dblRnd = Rnd() 3 Select Case 10 * dblRnd Case Is < 2 4 dblNum = 2 / 0 5 Case Is < 4 6 dblNum = 4 / 0 7...
 4. S

  Cách thức bẫy lỗi trong VBA với hàm Erl()

  Ở đây có thể có lỗi ở 1 trong 2 dòng lệnh (đã được đánh số 1 & 2) Ta có thể thực hiện việc bạn iêu cầu theo macro sau: Sub Paste_to_Visible_Rows() Dim Nguon As Range, Dich As Range Dim i As Long, r As Long Dim MsgB As String On Error GoTo LoiCT 1 Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon...
 5. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  Nhập hồ sơ cho người mới chuyển vào cơ quan Mã NV của người mới vô CQ được tạo ra trên cơ sở những mã nhân viên cùng "họ mã" trong CQ
 6. S

  Bảng chấm công mẫu, bao gồm ngày nghỉ lễ trong 1 năm

  BẢNG CHẤM CƠM THEO BUỔI (2 CA/NGÀY) THEO CHI FÍ TỪNG BUỔI RIÊNG BIỆT Xin các bạn tham khảo cách làm trong file đính kèm
 7. S

  Bảng chấm công mẫu, bao gồm ngày nghỉ lễ trong 1 năm

  Xin giới thiệu đến các bạn cách thức chuyển công (từ dữ liệu do mày chấm công đưa ra) đến bảng chấm công (Xin xem thêm trong file đính kèm)
 8. S

  Bảng chấm công mẫu, bao gồm ngày nghỉ lễ trong 1 năm

  Đây cũng là dạng bảng chấm công khác: Theo dõi & thống kê tại khách sạn qui mô nhỏ & vừa.
 9. S

  Bảng chấm công mẫu, bao gồm ngày nghỉ lễ trong 1 năm

  Mời các bạn xem file:)) (Có xài hàm người dùng để format các ngày)(y)
 10. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  TẠO MÃ CHO NHÂN VIÊN MỚI & NHẬP LIỆU. Xin mời các bạn thử nghiệm với file:
 11. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  MÃ HÓA SỐ LIỆU CHỈ NGÀY THÁNG NĂM THÀNH CHUỖI CÓ ĐỘ DÀI LUÔN 3 Vì dụ ta có ngày #07/11/2017#; Ta cần viết hàm chuyển đổi ngày này thành chuỗi "GA7" biểu diễn tương ứng với ngày cụ thể đề ra Nội dung hàm tự tạo này gồm các câu lệnh như dưới đây: Function MaNTN(Optional Dat As Date) Const Alf...
 12. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  Ở bài đăng 1 ta thấy danh sách nhân sự được tách làm 2 thành tố; 1 là họ đệm & 2 là tên của nhân sự; Trong thực tế, nhiều lúc ta gặp danh sách dữ liệu [Họ tên] chỉ trong 1 cột, như: Dương Quốc Huy Bùi Xuân Thắm Đỗ Lê Ngọc Minh Nguyễn Việt Hồng Lê Thị Thơm Điều đó buộc ta fải thay đổi nội dung...
 13. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  SỬ DUNG MÃ NS ĐỂ TÌM KIẾM, SỬA ĐỔI HAY BỔ SUNG & NHẬP MỚI DỮ LIỆU. Trong 1 danh sách nhân sự đủ nhiều, phần đặc tính của mã NS (nêu ở bài trước) sẽ có trùng nhau. & chuyện thể hiện hay tìm kiếm danh sách trùng này là dễ dàng. Trong file kèm theo là việc ứng dụng công tác tìm kiếm danh sách...
 14. S

  giúp mình tính thời gian đi muộn về sớm!

  File bạn đưa lên có những vấn đề sau, từ bé đến lớn: 1./ Tên trang tính có cái quá lê thê; mSao không là DSNV mà là 'Danh Sách Nhân Viên'? Nên kị xài tiếng Việt trong tên các trang tính & nên súc tích; như 'TnThe' thay vì như bạn. . . 2./ Bạn đang lấy số thứ tự là mã duy nhất cho danh sách nhân...
 15. S

  giúp mình tính thời gian đi muộn về sớm!

  Bạn xem file; Chú í nhập dữ liệu thời gian cần đầy đủ & tại ô [AB10] cần thêm 1 gy nữa để tránh sai số; Xài hàm VBA đó nha.
 16. S

  giúp mình tính thời gian đi muộn về sớm!

  Trường hợp đương sự Trần T. Tuyết về sớm 2 ngày trong tháng; Ngày 04 về lúc 16h13; Như vậy so với giờ ra về theo qui định (là 17h30) chị chàng này đã về sớm 1h17f; Ngày 13 ra về lúc 16h57; Như vậy là về sớm 33 fút; Cộng chung trong tháng về sớm của chị này là 1h50 fút; Có fải bạn cần tính trị...
 17. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  Macro chính: Dim sTxt$, aSplit, Arr Dim Rws As Long Sub TaoMa5() Dim Rng As Range, Arr() Dim J&, Rws&, ViTri As Byte Dim Ho$, Ten$, HoDem$ On Error Resume Next Sheets("Ch08").Select Rws = [b2].CurrentRegion.Rows.Count Arr() = [b2].Resize(Rws, 2).Value ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 1)...
 18. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  Ta có danh sách nhân sự (Nhân viên cơ quan hay học sinh,. . . ) cần tạo mã. Danh sách được lập tại 2 cột [B:C] như dưới đây Họ Đêm Tên Mã sẽ tạo Nguyễn Thu Ngâm NTN00 Ngô Văn Thảnh Nhu NTN01 Công Tằng Tôn Nữ Minh Nguyệt CMN00 Cỗ Văn...
 19. S

  Lỗi Value excel " địa điểm, ngày, tháng, năm".

  Bạn nên đưa file lên thì mới lẹ làng được.
 20. S

  Mẫu bảng lương

  Bảng lương mẫu bên trên chưa được chuẩn cho lắm! Đã là mẫu thì những thành viên trong danh sách fải có mã duy nhất cho họ Mình xin đề xuất mã theo nguyên tắc sau: H_Ten | Ma Bùi Thi Hồng |BTH00 Bùi Thu Hiền |BTH01 Bùi Thị Tuyết |BTT00 Đoàn Huy Tuân |FHT00 Hà Thị Thảo |HTT00 Lê...