Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tập hợp chi phí vào 6422 được không?

    Minh that su chua lam ke toan ve san xuat ( che bien hai san). Nay moi bat dau bat tay vao lam. Thang 8 nay Cty minh bat dau co phat sinh. Minh xin hoi ban nao da tung lam ke toan ve san xuat che bien hai san bay minh voi . Dia chi mail cua minh la lethao71@yahoo.com.vn. Neu lien he duoc minh se...