Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thuế suất 10% hay 10%*50%?

    Cty chúng tôi nhận hợp đồng sản xuất và lắp đặt dây chuyền máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Theo tinh thần Thông tư sồ 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài Chính, trong danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT có mã hàng: 8436-10 Máy chế biến...