Kết quả tìm kiếm

  1. T

    tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng

    Tiền gửi tiết kiệm đúng là tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn. Mình cũng đang học về phần này và có bài tập muốn thỉnh giáo anh, chị và các bận đây. Anh, chị và các bạn giúp em với ạ: Ngày 14/2/N KH A đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 100TR, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 0.72%/Tháng. Lãi suất tiền...