Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Hóa đơn thuế gtgt này có được kê vào phần mềm 3.0 không?

    Ðề: Hóa đơn thuế gtgt này có được kê vào phần mềm 3.0 không? Cty mình có hóa đơn đầu vào đã thanh toán; tiền hàng là 16.992.000đ, tiền thuế 1.699.000đ, tổng thanh toán là 18.699.000đ, ghi sai thuế GTGT 200đ. Nếu mình chấp nhận hóa đơn này thì có thể trừ tiền hàng 2.000đ, nếu không khi nhập lên...