Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Máy vi tính thì phân bổ như nào cho hợp lý ?

  Đầu tiên bạn hạch toán vào chi phí trả trước N 142 hay 242 N 133 C 111 112 ... Sau đó bạn trích vào chi phí thôi N 642 C 142 242
 2. K

  Hạch toán tiền lãi vay

  Số tiền đi vay phần dùng vào XD(kể cả tiền lãi) thì được tính vào nguyên giá TSCD, sau này cồn tính khấu hao nữa chứ( người ta loại ra là đúng rồi). Còn phần dùng vào hoạt đong SXKD thì được tính vào chi phí hợp lí. Điều quan trọng là phải có hoá đơn đầy đủ chứng minh phần dùng vào XD hoặc SXKD.
 3. K

  Hạch toán chi phí

  làm như ban salômn dúng (tôi nhầm)
 4. K

  Hoá đơn tiền điện trong trường hợp mở rộng quy mô

  còn tuỳ bạn loại hình kế toán đọc lập hay phụ thuộc mới nói xho ban biết chứ. nếu phụ thuộc thì ko, đoc lập thì mới gặp cơ quan thuế
 5. K

  Hạch toán chi phí

  việc này bạn phải làm ngay từ khi bán ngay(nếu có sụ cố thì mới có cái giải quyêt)hạch toán no tk 641( chi phí bán hàng) có 111 hay 112. Nếu sau 1 năm mà kô có sự cố thì hoàn nhập
 6. K

  Khu vực 1???

  đúng rồi bạn nó như vậy đấy
 7. K

  Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

  bạn nên đánh gái vào cuối kì (tuần,tháng ,quý) làm như vậy ko mất nhiều công mà ko chênh lệch quá lớn đau bạn ah.
 8. K

  Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

  các khoản chênh lệch tỉ giá đó bạn nên thực hiện vào cuối kì kế toán như vạy mớ chính xác được(tháng ,quý) như vậy bạn ko phải mất công đánh giá mà ;àm như vậy nó cũng ko chênh lệch quá lớn như cuối năm.