Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Protection các cell của Excel

    Protection Bạn hãy nhấp chọn những ô không cần protect, rồi vào Format/cells chọn thẻ protection, không chọn Locked và Hidden. Sau đó, vào Tools/ protection/protect sheet. Gõ password và chọn vào Select unlocked cells, OK và gõ lại password lần nữa. vậy là bạn đã làm xong phần protect