Kết quả tìm kiếm

 1. S

  có phải là sai chế độ hoá đơn chứng từ

  tiếp về việc sai chế độ Cảm ơn đã chia sẻ. Mình có nên nghĩ ở nơi biết việc làm là trái pháp luật nhưng sếp vẫn làm và cho là "có gì chạy là xong" không?
 2. S

  có phải là sai chế độ hoá đơn chứng từ

 3. S

  Nhiệm vụ của kế toán thu chi

 4. S

  Đổi tên Công ty, và các vấn đề có liên quan!.

  KT và Đổi Tên CTy Nếu là mình, mình sẽ qua hỏi bên thuế ( yêu cầu trả lời bằng văn bản). Vừa rồi mình gặp đổi tên nhưng đổi cả MST, Thuế không QT ngay khi mình thông báo ( tháng 3/2004) đến tháng 26/1/2005 họ mới gọi QT ( mình mất mấy cân vì phải tìm lý giải cho câu hỏi của họ đấy)
 5. S

  Đổi tên Công ty, và các vấn đề có liên quan!.

  KT và Đổi Tên CTy Nếu là mình, mình sẽ qua hỏi bên thuế ( yêu cầu trả lời bằng văn bản). Vừa rồi mình gặp đổi tên nhưng đổi cả MST, Thuế không QT ngay khi mình thông báo ( tháng 3/2004) đến tháng 26/1/2005 họ mới gọi QT ( mình mất mấy cân vì phải tìm lý giải cho câu hỏi của họ đấy) - (xếp &...
 6. S

  Hệ thống thông tin quản lý nội bộ

  Hệ Thống Thông tin nội bộ mình thấy mình thấy rất hay khi tổ chức được. Nhưng phần nhiều các Cty Kinh Doanh VN ta chưa quan tâm lắm. Có lẽ vì chưa nhìn thấy ích lợi từ nó. Phần vì Trình độ quản lý chưa như người ta. Nhưng dần rồi cũng phải có thôi. Nhất là khi các cơ quan quản lý làm việc đi vào...
 7. S

  Đổi tên Công ty, và các vấn đề có liên quan!.

  Bạn chưa nói rõ là Cty đổi tên như thế nào.Mình tạm hiểu khi đổi tên cũng có nghĩa là xuất hiện pháp nhân mới (có thể pháp nhân cũ sẽ không còn), vậy bạn nên: 1. Chốt lại thời điểm CTy cũ mất đi . 2. Tập hợp tất cả chứng từ KT từ đó về trước, hòan chỉnh sổ sách KT 3. Thông báo với Thuế và...
 8. S

  Phân tích họat động sản suất kinh doanh

 9. S

  Thành lập Chi Nhánh DNTN - Dịch vụ ăn uống

  Theo mình thỉ bạn nên đăng ký hồ sơ thành lập chi nhánh ở nơi cấp phép kinh doanh cho bạn, sau đó đăng ký MST chi nhánh, chịu cực thôi bạn ạ bằng không sau này phiền lắm (trường ĐH họ vẫn phải báo các khỏang thu chi đấy, Thuế sẽ tìm ra bạn thôi - bộ phận nghiệp vụ thông tin của họ tốt lắm), kế...
 10. S

  Mẫu: Giấy đề nghị cấp mã số thuế ( mẫu 07-MST)

  Theo mình bạn nên đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp của bạn, nơi đó có bộ phận dịch vụ công họ sẳng sàng giúp đỡ bạn trong lĩnh vực của họ. Đửng ngại, mỉnh thấy hiện nay ngành thuế có nhiều cải thiện rồi
 11. S

  M­ức tối đa của quỹ tiền mặt??????

  Tiền mặt tại quĩ Như chưa từng thấy qui định nào về việc này cả (đối với DN dân doanh), tiền mặt tại quỹ nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp (chẳng hạn bạn là DN hoạt động trong lĩnh vực thu mua hàng nông - thủy sản... và đối tựơng của bạn lả nông ngư dân, việc...
 12. S

  Lương lao động công nhật trong xây dựng.

  Về lương trong xây dựng Cảm ơn đồng nghiệp đã giúp người mới. Tôi cảm thấy Hạnh phúc vì Chúng ta là Cộng đồng!
 13. S

  Lương lao động công nhật trong xây dựng.