Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Thuật ngữ kế toán - tài chính bằng tiếng anh

  Cost Driver: Tiêu thức phân bổ chi phí theo hoạt động (trong hệ thống ABC: hệ thống tính phí theo hoạt động (kế toán quản trị)). Có lần xem một bài viết: dịch là kích tố chi phí (Thuật ngữ này không chính xác, vì nó không có ý nghĩa gì trong hệ thống kế toán) Work in progress: Sản phẩm dở...
 2. D

  Cost of Goods Sold (COGS)

  Cái thuật ngữ này định nghĩa tiếng Anh có rất nhiều, vì vậy nên dịch là : Giá vốn hàng bán.
 3. D

  Hệ thống xác lập chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing - ABC)

  Có bác nào biết nhiều về hệ thống ABC không. Các thuật ngữ của hệ thống này. Mình dang dịch về hệ thống ấy đấy.Xin chỉ giúp về mặt thuật ngữ. Có bác nào là chuyên gia thì giúp em với nhé!