Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Tiền thưởng cho người lao động đã nghỉ việc

    câu hỏi này hay à !!! Vì công ty của tôi là công ty nhà nước !! nên tôi cũng rất quan tâm vấn đề này. Khi 1 người nghỉ việc thì họ chỉ nhận được tiền trợ cấp thôi việc là 1 năm = 1/2 tháng lương. Còn quỹ lương của năm trước đó thì họ ko được lãnh và mất hết. Ví dụ tôi làm 5 năm thì khi nghỉ...