Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Đề tài: Học kế toán trưởng

    Ðề: Đề tài: Học kế toán trưởng Mình thấy câu hỏi của bạn từ khá lâu rồi, chắc giờ bạn đã hoàn thành khóa học đó rồi. Nhưng nếu bạn nào cũng có câu hỏi tương tự, thì mình trả lời giúp bạn đó là bạn vẫn có thể đi học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng được. Nếu chưa đủ năm công tác thì sau khi kết thúc...