Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Thắc mắc về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

  Thuế TNCN quyết toán theo năm nên bạn chỉ ghi số tiền thuế đã nộp trong năm 2010 thôi.
 2. A

  khách hàng thanh toán qua ngân hàng dư tiền.

  Nợ 112: 31tr Có 131: 11tr Có 3388: 20tr
 3. A

  số tiền trên hoá đơn và tiền thực gửi qua ngân hàng không khớp nhau

  Nếu số tiền trên hóa đơn lớn hơn số tiền thanh toán thì bạn hạch toán theo số tiền thực thanh toán. Và ngược lại thì bạn phải yêu cầu bên bán xuất thêm hóa đơn cho đúng số thực thanh toán.
 4. A

  Thay đổi kế toán trưởng

  Bạn xem ở mục này nhé http://www.webketoan.vn/forum/f90/thay-doi-ke-toan-truong-can-lam-nhung-thu-tuc-gi-32543-2.html
 5. A

  Decision 15.2006.MOF.Corporate Accounting Regime English Version