Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Đăng ký quỹ lương

  Việc dự đoán một cách chính xác quỹ lương cần đăng ký với cơ quan BHXH là bao nhiêu theo mình nghĩ là rất quan trọng. Bởi vì theo Thông tư 82 về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì đơn vị chỉ được trích tối đa 3% trên tổng quỹ lương đăng ký BHXH thôi (Số vượt quá sẽ không được...
 2. T

  Doanh thu trả bằng thẻ thanh toán

  Mình thấy cách của bạn Minh Giang là hợp lý rồi!
 3. T

  chi phí và thu nhập bất thường

  Đối với khoản thiệt hại do thiên tai bão lụt thì theo mình không có giới hạn cụ thể ở mức bao nhiêu, miễn là bạn có đủ cơ sở, bằng chứng để ước lượng, chứng minh được khoản thiệt hại này.
 4. T

  chi phí và thu nhập bất thường

  Về bản chất thì hạch toán Nợ TK 711 và Nợ TK 811 là như nhau ví nó đều không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng. Tuy nhiên xét về mặt trình bày Báo cáo tài chính (FS disclosure & presentation) thì bạn phải hạch toán những khoản chi phí này vào TK 811 (vì lúc đó người đọc mới biết được...
 5. T

  Hóa đơn khuyến mại có kê khai thuế không?

  Bạn giải thích rõ hơn được không, tại sao bạn không phải thanh toán bất cứ 1 khoản nào mà trên hóa đơn lại ghi "đã nhận khuyến mại 363.636đ; tiền thuế VAT: 36.364đ?
 6. T

  Thuật ngữ kế toán - tài chính bằng tiếng anh

  Lợi nhuận sau thuế: Profit after tax Dự phòng trợ cấp mất việc làm: Severance Allowance
 7. T

  Thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam!

  - Đối với người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài, được tính bình quân tháng trong năm trên 8 triệu đồng. Trường hợp kê khai thu nhập ở nước ngoài thấp hơn thu nhập ở Việt...
 8. T

  Nếu DN không được khấu trừ thuế thì không lấy hóa đơn GTGT?

  Trường hợp này nếu là chi phí hợp lý hay không hợp lý thì bạn cũng có phải nộp thuế TNDN đâu. Nếu theo Luật thuế thì những chi phí không hợp lý sẽ không tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN, tuy nhiên vẫn là chi phí của doanh nghiệp. Các bác nghĩ sao nếu các chi phí này đều là chi phí không...
 9. T

  Nếu DN không được khấu trừ thuế thì không lấy hóa đơn GTGT?

  Trường hợp này nếu là chi phí hợp lý hay không hợp lý thì bạn cũng có phải nộp thuế TNDN đâu. Theo mình bạn có thể lấy các hóa đơn bán hàng trực tiếp là tốt nhất (hóa đơn đỏ không có dòng thuế suất thuế GTGT ấy) để giảm chi phí cho doanh nghiệp.
 10. T

  Gạch nhầm hóa đơn

  Theo mình nghĩ thì không sao đâu bởi vì Nguyên tắc của cơ quan thuế là "tận thu". Hóa đơn này là hóa đơn đầu ra có nghĩa là mình phải nộp thuế cho cơ quan nhà nước, nếu hóa đơn đã bị ghi hủy mà bạn vẫn kê khai nộp thuế thì tốt quá, cơ quan thuế xem như đã thu được khoản thuế này cho Nhà nước...
 11. T

  Tạo ra dòng 'tổng đến hết trang' và 'số mang sang' cho bảng tính nhiều trang

  Cho em hỏi các bậc tiền bối, làm thế nào để Macro mình đã tạo ra mặc định cho tất cả các Workbook a? Ví dụ như việc đánh số trang chẳng hạn, em muốn các bất cứ khi nào em làm việc với các Workbook thì số trang sẽ tự động fill sẵn. Xin cảm ơn các bậc tiền bối nhiều nhiều.
 12. T

  chế độ công tác phí

  Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Ngọc Luyên 12. Kế toán có thể hạch toán vào các khoản phụ cấp theo lương. Tuy nhiên việc trợ cấp này phải có quyết định bằng Văn bản của các cấp có thẩm quyền (Ban Giám đốc, Hội đồng thành viên nếu là Cty TNHH, Hội đồng quản trị nếu là Cty cổ phẩn...). Chú ý là...
 13. T

  Có phải nên làm kế toán trước khi làm kiểm toán ???

  CUBONE chắc là dân kế toán chuyên nghiệp phải không, có thể là làm kế toán thì chắc các nghiệp vụ, một số thủ thuật mà kiểm toán không biết được. Tuy nhiên bạn nên biết kiểm toán thường dựa trên mức trọng yếu, tức là bạn phải có cái nhìn tổng quát để nhìn nhận vấn đề. Cho nên nếu bạn đã la đã...
 14. T

  Ban nào dự định thi CC hành nghề kế toán

  Ai có tài liệu học tài chính tín dụng không? cho mình một số tài liệu tham khảo? xin gửi về e-mail: trunghue23@yahoo.com