Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Quyết toán công ty phần mềm

    Khi xuất hoá đơn cho phần mềm thì cần phải rất cẩn thận. Một sản phẩm được coi là của công ty bạn phát triển và bán ra thì phải có hợp đồng và hoá đơn thanh toán hợp đồng đó. Nếu không cẩn thần thì mấy ông bà thuế sẽ quy công ty bạn vào dạng buôn bán phần mềm và lúc đó thì rất mệt vi thuế xuất...
  2. A

    Hỏi về tài sản cố định trong cơ quan nhà nước

    Vấn đề là thiết bị y tế mua về để khám bệnh, nhưng khám bệnh cho moi người lại là phần kinh doan của bệnh viện. Ma bệnh viện Bán công thì không được khấu trừ thuế, thế mới rắc rối chứ.