Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Mẫu biểu quyết toán thuế TNCN số 04/TNCN bị thiếu ?

  Bạn tải về phần mềm HTKK 1.3.1, mãu 04/TNCN có trong đó
 2. T

  Biểu mẫu BHXH cho công ty 100%nước ngoài.

  Bạn nào có chuyên môn về LĐ-TL, xin giúp bạn PhiLe đi, thanks.
 3. T

  Biểu mẫu BHXH cho công ty 100%nước ngoài.

  Bạn vào đây tải: www.tanthanhthinh.com/vb_ND/MBCGLD012.doc http://bhxhhcm.org.vn/BieuMau.aspx?ItemId=90
 4. T

  Biểu mẫu BHXH cho công ty 100%nước ngoài.

  Bạn vào đây tải: http://www.bhxhhcm.org.vn/BieuMau.aspx?ItemId=95