Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Vĩnh Phúc

    Ðề: Vĩnh Phúc em cũng ở vĩnh phúc đây ạ, em ở Sông Lô. Hiện nay em đang học kế toán của trường Thương Mại, bjo đang là thời gian đi thực tập của bọn em nhưng công ty chỗ em thực tập lại không cho đi mà chỉ cho dấu Giờ em rất muốn được đi thực tập và làm việc thực tế. Ở đây có anh chị nào...