Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Góp vốn kinh doanh

    Bạn hạch toán như vậy là được rùi đó.nếu tháng đó không phát sinh Chi phí hay doanh thu gia thi bạn vẫn phải làm tờ khai nộp cơ quan thuế,và không cần phải định khoản thêm gì nữa cả.cuối tháng kết sổ bình thường,ko có phát sinh chi phí hay doanh thu gì cả mà.