Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Các câu hỏi tuyển dụng??

    Ôi trời, đi interview mà gặp mấy câu hỏi kiểu đấy thì đừng có sợ, cần cóc gì phải trả lời chính xác theo kiểu định lượng. Nếu mà có hỏi thế thật thì trả lời là đoạn đường đấy dài bằng đoạn đường từ Hải Phòng vào đến TP Hồ Chí Minh rồi hỏi người phỏng vấn xem có biết là dài bao nhiêu không. Có mà...