Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Tập huấn thuế từ liêm

 2. T

  chiết khấu thanh toán

 3. T

  ĐỊnh khoản thuế TNDN tạm tính?

  Thuế thu nhập doanh nghiệp Cả nhà cho minh hỏi số lỗ được chuyển trong kỳ nếu tính vào của quý I có phải là số lỗ trong báo cáo tài chính chuyển sang không hay là như nào? Mọi người chỉ giúp mình nhé! Chỉ tiêu 11 chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính như nào mọi người hướng dẫn mình với!cụ...
 4. T

  Công văn thuế thu nhập cá nhân

 5. T

  Đăng ký thêm MST cá nhân

  Thuế Thu nhập cá nhân Hôm trước mình lên cơ quan thuế hỏi họ bảo vẫn làm đăng ký mã số thuế như cũ số hiệu tệp là 02 hoặc 05 vì sợ nhầm lẫn .khi bạn nộp nếu ở trên Hai Bà Trưng họ sẽ đóng dấu và ghi bổ sung bạn ah
 6. T

  Lấy mã số thuế cá nhân

  Mã số thuế cá nhân Bạn ơi mình vào mẫu đấy nhưng có phải đâu.đấy là điều chỉnh thay đổi địa chỉ của công ty chứ!
 7. T

  Lấy mã số thuế cá nhân

 8. T

  Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh?

  Đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Hôm trước mình có lên nộp giảm trừ gia cảnh theo mẫu 16 trên thuế Đống Đa nhưng họ bảo chưa phải nộp. phải làm 2 bản cho người cỏ giảm trừ gia cảnh ký bạn ah chứ không cần thủ trưởng đơn vị ký đâu!