Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Hạch toán nghiệp vụ phải thu, phải trả

  Cho mình hỏi là: trong trường hợp mình sử dụng dịch vụ của cty khác vào tháng 3, nhưng tháng 4 mình mới thanh toán và nhận được hoá đơn. Như vậy, mình có được tính chi phí vào tháng 3 hay không? hay chỉ khi nào có hoá đơn mới được coi là chi phí?
 2. D

  Trao đổi về cách lập bảng cân đôi tài khoản

  Bạn ơi cho mình hỏi: Phải nộp bản đăng ký trích KH TSCĐ lên chi cục thuế à?
 3. D

  Hoàn thiện báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế!

  Cảm ơn các bạn nhiều!
 4. D

  Hoàn thiện báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế!

  Báo cáo tài chính Bạn ơi cho mình hỏi là có cần thiết phải lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ không?