Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Hạch toán chi phí lãi vay dùng để mua hàng hóa

  Ðề: Chi phí lãi vay? Minh mới hỏi cán bộ ở Chi cục thuế nhe các bạn: Giá nhập kho hàng hóa bao gồm giá mua trên hóa đơn+ chi phí có liên quan...(bao gồm chi phí lãi vay để mua hàng hóa đó) và quy định "Chi phí phải tương ứng với doanh thu" Vì vậy mà nếu hàng hóa mình bán liền trong kỳ thì phần...
 2. T

  Hạch toán chi phí lãi vay dùng để mua hàng hóa

  Ðề: Chi phí lãi vay? Tại mình thấy DT thì có mấy chục triệu à mà chi phí lãi vay tới 600 triệu, coi bộ không hợp lý.Mai mốt lỡ bị thuế kiểm tra sẽ bị phạt...
 3. T

  Hạch toán chi phí lãi vay dùng để mua hàng hóa

 4. T

  Doanh thu của TS không phải của Công ty

 5. T

  Thời điểm xác định doanh thu?

 6. T

  Chi phí nhân công

  Ðề: Chi phí nhân công Cảm ơn các bạn nhiều Nhưng 50 triệu đó mà đến hết thời gian nộp BCTC mà chưa chi trả là không được đưa vào chi phí đâu
 7. T

  Chi phí nhân công

  Ðề: Chi phí nhân công Mình xem TT 123 về thuế TNDN các khoản chi không được trừ "Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ nhưng thực tế không chi trả"
 8. T

  Chi phí nhân công

 9. T

  Khấu hao TS không có hóa đơn?

  Ðề: Khấu hao TS không có hóa đơn? Nhưng nếu TS không phải xe mà là sà lan hay xáng cạp gì cũng vậy luôn hả bạn?
 10. T

  Khấu hao TS không có hóa đơn?

 11. T

  Hạch toán xây dựng trụ sở công ty

  Ðề: Hạch toán xây dựng trụ sở công ty Các bạn tư vấn them nhe, nhưng nếu lỡ xây trụ sở Cty nhưng giấy đất là của cá nhân thì mặc dù hóa đơn vật tư, NVL,nhân công,..đều có MST và tên Cty nhưng cũng không được khấu hao phải không ạ?
 12. T

  Mua đất xây văn phòng trên 2 tỷ có được tính khấu hao TSCĐ?

  Ðề: Khấu hao TSCĐ? Nhưng mà căn nhà thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà bạn, bởi mình đang phân vân là có làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu không? Nếu trích khấu hao mai mốt cơ quan thuế xuống kiểm tra không chấp nhận thì bị phạt nữa....
 13. T

  Khấu hao Bất động sản đầu tư?

  Ðề: Khấu hao Bất động sản đầu tư? Bạn cho mình xin công văn 5143 ngày 4/9/2013 đi sao mình tìm mà không thấy. Cam ơn bạn nhiều?
 14. T

  Quyết toán thuế TNDN - Phần lãi vay không được tính khi cổ đông chưa góp đủ vốn

  Ðề: Quyết toán thuế TNDN - Phần lãi vay không được tính khi cổ đông chưa góp đủ vốn Luật doanh nghiệp có quy định thời hạn góp vốn đó bạn, Cty CP tối đa 90 ngày kể từ khi được cấp giấy CN đăng ký kinh doanh; Cty TNHH, DNTN tối đa 36 tháng....thường trong điều lệ của Cty bạn sẽ có quy định rõ...
 15. T

  Khấu hao Bất động sản đầu tư?

  Ðề: Khấu hao Bất động sản đầu tư? Cám ơn bạn nhiều nhe, nhưng mình đọc TT 23/2005 không thấy chỗ nào nói khi chưa có doanh thu thì không được tính khấu hao BĐS vào chi phí thuế TNDN. TT 23/2005 nêu "Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao bất...
 16. T

  Khấu hao Bất động sản đầu tư?

 17. T

  Khấu hao tài sản góp vốn?

 18. T

  Xác định nguyên giá nhà?