Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Gia hạn 06 tháng nộp thuế GTGT năm 2013

    Ðề: Gia hạn 06 tháng nộp thuế GTGT năm 2013 Hi All, để được gia hạn phải gửi kèm Tờ khai cái Phụ lục số 2 (ban hành theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC). Bên mình nộp Tờ khai qua mạng, Tờ khai thì nộp rồi nhưng không biết gửi kèm PL bằng cách nào. Bạn nào gửi rồi hướng dẫn cho mình với. Thanks!
  2. P

    Nên sử dụng 142 hay 242?

    Ðề: Nên sử dụng 142 hay 242? vì là CCDC có giá trị nhỏ, nên bạn hãy phân bổ trong vòng 12 tháng và hạch toán vào tài khoản 142. Mặc dù phân bổ trong 2 niên độ kế toán nhưng tổng thời gian phân bổ <=12 tháng nên mình nghĩ vẫn có thể hạch toán vào Tk 142. Ý kiến các bạn khác thế nào?