Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Mức hoa hồng môi giới cho khách hàng

 2. L

  Điều chỉnh thuế GTGT

  Xin trợ giúp về Chi phi hoa hồng Hiện tại cơ quan em đang chi tiền hoa hồng cho khách hàng bằng cách trử trực tiếp trên hóa đơn(CK thương mại) hoặc chi tiền mặt cho người môi giới.Em muốn nhờ mọi người cho e biết qui định hiện hành về chi hoa hồng môi giới(E tìm đỏ mắt mà o có) và cả các qui...
 3. L

  Chi phí đào tạo cấu thành TSCĐ

  Về nguyên tắc, CP đào tạo này phải hạch toán tăng NG TSCĐ Nếu vận dụng, bạn tuỷ theo tỷ trọng của CP này mà có thể tông vào Giá vốn trực tiếp(Nều khoản phí này nhỏ) hoặc phân bổ dần qua 242 cũng được.
 4. L

  Hàng xuất bán nhưng chưa có HĐ đầu vào

  Nếu tạm tính thuế Vat trước thì khi quyết toán thuế lấy đâu ra HĐ mà xuất trình cho bên thuế.Đến lúc đó o những bị bóc thuế thậm chí còn bị phạt truy thu thuế nộp muộn nữa cơ(Xem luật thuế thì biết).Cứ treo hàng này trên 151, để sang năm lúc nào có HĐ thì thực hiện kết chuyến sau đi.
 5. L

  Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  hàng về mà chua có hóa đơn, nếu vào thời điểm cuối tháng rồi thì phải làm nhập kho chứ sao nữa.(Nợ151/có 338 với giá tạm tính).Sang tháng sau nếu có hóa đơn rồi thì làm công tác kết chuyển sang TK 152 thôi, tùy theo chênh lệch giữa giá tạm tính và giá thực tế để ghi bút toán.Nên tham khảo lại...