Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Bán trực tiếp không qua kho

    Ban Truc tiep ko qua kho TH1: [/B]hach toan N632, N133/ C111(112 hoac331) N111(112,131)/C511/C3331 TH2:ngay 15/9 ban lap PNK hach toan N156,N133/C331,(111,112) theo gia cua don dat hang ngay 16/9 ban xuat binh thuong hach toan N632/C156 N131(111,112)/C511, C3331 Hoa don ve sau co chenh lech...
  2. L

    Bán trực tiếp không qua kho

    Ban Truc tiep ko qua kho TH1: [/B]hach toan N632, N133/ C111(112 hoac331) N111(112,131)/C511/C3331