Kết quả tìm kiếm

  1. I

    Thắc mắc khó giải quyết...

  2. I

    Cho hỏi về xuất hoá đơn trước, đầu vào sau

    Theo mình thì trường hợp của bạn chỉ khi nào chứng từ đầu vào về, khi đó bạn có quyền xuất hoá đơn đầu ra. Và CQ thuế hỏi thì trả lời rằng HĐ về trước hàng về sau. Bạn thử tham khảo thêm ý kiến của mọi người trong diễn đàn xem sao.