Kết quả tìm kiếm

  1. D

    ERP LEMON3-ERP, IRP Solution “chống” Exact, Solomon…

    Hihi, lại một người nữa cho rằng mình là dân kỹ thuật! Ừ, thì mình là dân kỹ thuật mà. To bác PAT: Lâu quá không tranh luận với bác, nhưng có cảm giác bác PAT vẫn mãi thành kiến với phần mềm ngoại (hay là Tây gì đó) như ngày nào. Thật ra phần mềm ngoại hay nội cũng vậy thôi, cũng cần chữ Tâm...
  2. D

    ERP LEMON3-ERP, IRP Solution “chống” Exact, Solomon…

    Điều này thể hiện những hạn chế của bạn (or của sản phẩm mà bạn đang bán). Muốn khách hàng mua sản phẩm của mình ngay lần đầu, thì không có cách nào khác là phải khắc phục những hạn chế này!