Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Vướng mắc về cách phân biệt cá nhân cư trú và không cư trú trong quyết toán thuế 2009

    2 cá nhân này ký HĐLĐ với cty tại VN và các năm trước tính thuế đều là cá nhân cư trú