Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Kê khai sai thời gian của chứng từ, hóa đơn

  2. H

    Hạch toán tiền cước V/C bị trừ khi gây hư hỏng hàng hoá

    Tìm việc làm kế toán ngoài giờ Có ai biết tìm việc làm kế toán ngoài giờ ở đâu không? Chỉ cho tui với. Cám ơn moi người