Kết quả tìm kiếm

  1. D

    xin giúp đỡ về việc sổ sách khi mới thành lập cty

    Trong trả lời vừa rồi mình thấy bạn ghi là chi phí điện thoại ko được khấu trừ thuế GTGT ah? Tháng trước khi kê khai thuế mình đã khấu trừ phần GTGT của hóa đơn điện thoại vậy tháng này có phải kê khai lại ko? Mình chưa rõ lắm về quy định này, bạn có thể giải thích giúp mình được ko? Nếu số...