Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Xử lý nợ phải trả

    Chào mọi người! Em là lính mới kế toán, còn thiếu nhiều kinh nghiệm xử lý, mong a/c giúp đỡ e xử lý vấn đề này với. Đó là: công ty sắp giải thể, tuy nhiên còn 1 món nợ 800 triệu cần phải trả cho phía nước ngoài, giờ sếp không chịu trả, sếp nói: kế toán có cách để cho sổ sách thanh toán món nợ...