Kết quả tìm kiếm

  1. B

    điều chỉnh thông tin ghi sai trên HS đăng ký MST thu nhập cá nhân

    bachelorgirl ơi, cho mình hỏi một chút nhé trong cái form 08-MST có phần địa chỉ trụ sở chính thì mình khai như thế nào nếu mình phần trên mình điền tên cá nhân? Cảm ơn bạn