Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Lương bèo bọt quá......

    Ðề: Lương bèo bọt quá...... Thời buổi này khó khăn lắm mọi người ạ, mình gắn bó với Công ty gần 8 năm, làm quyết toán bao lần, cãi nhau với thuế bao lần, "xử lý" cho Công ty mấy chục tỷ, đến lúc khó khăn lương còn 1/4, cả Công ty đều thế kêu sao đc, bao nhiêu người bỏ đi, đúng lúc mình mang...