Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Doanh nghiệp chế xuất có phải khai thuế GTGT

    Không phải kê khai VAT. Xem thông tư 120 nhé
  2. C

    Câu hỏi về thuế GTGT

    Phương pháp khấu trừ và PP trực tiếp Nếu không phân biệt được 2 phương pháp này thì nên chuyển qua nghề khác nhé. Tnks