Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Ứng dụng tin học vào quản lý, làm sao?

    Còn một vấn đề nữa, hầu như công ty nào cũng có 2 hệ thống sổ sách, một để báo cáo và một thực tế. Như vậy có cần phải sử dụng song song 2 hệ thống phần mềm không? Hệ thống hợp thức hoá để báo cáo thì tương đối dễ, nhưng cái thực tế thì hơi rắc rối vì nó không theo sách vở, chứng từ cũng không...
  2. T

    Ứng dụng tin học vào quản lý, làm sao?