Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Thông báo chính thức offline WKT phía Bắc lần V- 07/2005

    Các bác cho em đăng kí 2 suất nhé! Em là thành phần chưa đi làm, mới tốt nghiệp.Mong muốn tham gia diễn đàn, và buổi họp mặt đẻ học hỏi, giao lưu...! Các bác dự toán kinh phí đi để em còn chuẩn bị, em chưa đi làm nên kẹt tiền lắm lắm, phải chuẩn bị từ trước...! Email! Casablanca_81204@yahoo.com