Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hệ thống xác lập chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing - ABC)

    Mong các bác gợi ý Tôi là thành viên mới của diễn đàn, tôi không thạo tin học lắm, không biết tôi viết vào mục này có thích hợp không, mong các bác chi bảo cho cách post bài nhé. Tôi mới sang Úc để làm research về kế toán, tôi rất muốn làm đề tài về kế toán quản trị nhất là phần activity-based...