Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Nhờ tư vấn sử dụng Effect

    Thật là khổ cho các bác quá. vã lại khi công ty đã mua và sử dụng phần mềm rồi, thì có lẽ những vướng mắc đã phản ánh cho công ty effect. Tuy nhiên có thể là họ thiếu sự quan tâm đến khách hàng của mình hoặc có thể họ không đủ nhân sự để phục vụ khách hàng hoặc vấn đề có thể là ở chổ nhân viên...