Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Dấu treo trên hóa đơn?

    Em thấy thắc mắc về việc này 1 chút, vậy là theo tt120 thì chỉ đóng dấu treo và người bán hàng ký thay vào liên 2 của hóa đơn thôi, còn liên 1 và 3, đợi sếp về ký hay làm thế nào???chỗ này em thấy không rõ các sưhuynh tư vấn cho em với!! thanksss!
  2. P

    Thiếu chữ ký ở liên thứ 3 (liên màu xanh) thì bị phạt có đúng không

    Mua hàng qua điện thoại, Fax "Câu hỏi: Tổ chức, cá nhân khi mua hàng qua điện thọai, Fax thì chữ ký trên hóa đơn như thế nào? Trả lời: Khi tổ chức, cá nhân mua hàng qua điện thọai, Fax và giao hàng tại kho người mua thì khi giao hàng bên bán phải giao liên 2, liên 3 cho bên...