Kết quả tìm kiếm

 1. khongcan

  Hóa đơn mua cổ phần, mua nợ của DATC có phải kê khai thuế GTGT?

  Các bạn tư vấn giúp mình trường hợp này: Công ty mình mua lại cổ phần và nợ phải thu của DATC (Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam), Cổ phần và Nợ phải thu của Công ty XYZ thuộc sở hữu của DATC, bên DATC có xuất hóa đơn GTGT (thuế suất 0%) cho công ty mình. Như thế, Công ty mình có phải kê khai Hóa...
 2. khongcan

  Vốn góp của Chủ sở hữu công ty TNHH thì hạch toán vào đâu

  Theo hướng dẫn của TT200, thì vốn góp của chủ sở hữu hạch toán vào 4111, riêng Đối với công ty cổ phần, tài khoản 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu có 2 tài khoản cấp 3: 41111 và 41112. Thế nhưng với Công ty TNHH thì không có cổ phần, mà hạch toán trực tiếp vào 4111 thì là tài khoản...
 3. khongcan

  Trang kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc kekhaithue.com.vn bị lỗi

 4. khongcan

  Thủ tục thanh toán biên mậu như thế nào?

 5. khongcan

  Phần mềm In tờ khai Hải quan

 6. khongcan

  Xin Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng