Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Trao đổi về hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

    Hỏi về thủ tục đăng ký tự in hóa đơn theo QĐ 51 và TT 153 Chào các bạn Cơ quan mình đang muốn xin tự in hóa đơn bằng Phần mềm. Vậy bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này làm ơn giải đáp giúp mình 3 vấn đề sau: 1. Thủ tục đăng ký gồm những gì ? Trình tự để được duyệt cho phép tự in có quá phức...
  2. T

    Hỏi về việc kiểm tra hóa đơn tự in khi mua hàng hóa.