Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Ưu đãi thuế TNDN sau khi có TT130

 2. P

  Chiết khấu trực tiếp vào hoá đơn

 3. P

  Hoàn thuế VAT

 4. P

  Thuê kho tại địa phương khác

 5. P

  Tính giá thành nước mắm cốt

 6. P

  Xin chỉ giúp về thuế GTGT 0 %

 7. P

  Hạch toán CCDC trực tiếp vào 642 mà không PB

 8. P

  Giá trị hàng tồn kho quá lớn.

 9. P

  Xuất hóa đơn trước ngày mua hóa đơn

 10. P

  Thủ tục vay tiền cá nhân

 11. P

  Hạch toán chi phí hàng khuyến mại

 12. P

  các bác làm ơn chỉ giùm với !

 13. P

  Hạch tóan hàng tài trợ ?

 14. P

  Đã hạch toán chứng từ không hợp lệ

 15. P

  Chi phí quảng cáo ?

 16. P

  chi phí - tập hợp, kết chuyển, phân bổ